Uzmanlar

Proje Destek ve Geliştirme Faaliyetleri

Dr.Öğr. Üyesi Emin İBİLİ

Öğr. Grv. Özlem ERDAL

Sanayi Hizmetleri

Öğr. Grv. Dr. Cemal KASNAK

Öğr. Grv. Ebru KASNAK

Öğr. Grv. Dr. Recep PALAMUTOĞLU

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Faaliyetleri

Av. Turgay ŞAHİN