TÜBİTAK

Güncellenme Tarihi: 25.10.2019

ULUSAL AKADEMİK  DESTEKLER

1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

1002 – Hızlı Destek Programı

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

3501 – Kariyer Geliştirme Programı

ULUSLARARASI AKADEMİK  DESTEKLER

İkili Proje Destekleri

ERA-NET

COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

SANAYİ ULUSAL DESTEKLER

1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

ULUSLARARASI DESTEKLER

Ufuk2020

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

KAMU KURUMLARINA DESTEKLER

1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1301 – Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019

Skip to content