Temel Değerler

Sağlık temalı bir üniversite olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi;

  • Eğitim – öğretimde; öğrenci odaklı,
  • Yetiştirdiği öğrencilerde; iş ahlakı ve yetkinlik,
  • Bireysel kazanımlarda; çeşitliliğe, insana ve doğaya saygılı görev anlayışı,
  • Teşhis ve tedavide yenilikçi anlayış, bilimsel yaklaşım ve sonuç odaklı; çalışma bilinci,
  • Yetiştirdiği iş gücü ile sağlık hizmet sunumu için sürdürülebilir bir yapı oluşturmada; pozitif katkı,
  • İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için sürekli; bilimsel çalışma ve üretim,
  • Bilimsel çalışmalarında toplumun her kesiminin sağlığı için; katma değerli üretkenlik,
  • Görev alanına ilişkin tüm süreçlerinde planlı uygulama yapan, uyguladıklarını kontrol ederek iyileştirmek için önlem alan anlayışa dayalı; kalite ve verimlilik,
  • Bireysellikten uzak katılımcı bir anlayışla; paydaş odaklılık,
  • Çalışmalarında; şeffaflık, güvenilirlik, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik, eğitim ve araştırmada; evrensellik temel değerlerini; hukuku, hakkaniyeti ve İYİ YÖNETİM ilkelerini, benimsemiştir

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022

Skip to content