Sınai Mülkiyet Danışma Birimi

Bu birimin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel ve öğrencilerinin, araştırma geliştirme çalışmaları yapan kişi, kurum ve kuruluşların, sanayici ve tacirlerin sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile yazılı, elektronik v.b. her türlü bilgi ve dokümanı ilgili kişi ve kuruluşların istifadesine sunmak, ulusal ve uluslararası veri tabanlarında tekniğin bilinen durumu ile ilgili ön araştırmalar yapılması için gereken düzenlemeleri yerine getirmek üzere AFSÜ ile TPE arasında işbirliği yapılması, bu kapsamda AFSÜ Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde  “TPE Sınai Mülkiyet Danışma Birimi”nin kurulması ve amaçlara uygun işletilmesidir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024

Skip to content