Sanayi Hizmetleri Modülü

 • Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri yapılması ve firmaların doğru akademik gruba yönlendirilmesi,
 • Firma ve Araştırmacı Eşleştirilmesinin yapılması,
 • Firmalara yönelik Patent Ön Analizi, Yenilik Araştırması, Rakip Patent Analizi
 • Firmalar için Ulusal ve Uluslararası Fonlara Ulaşım sağlanması,
 • Ortak Doktora Çalışmaları
 • Proje Yürütme ve İzlemede Teknik Destek
 • Staj Olanakları
 • Test, Analiz, Laboratuvar İşbirlikleri
 • Yabancı Uzman Desteği
 • Üniversite-Kamu- Sanayi projelerinin belirlenmesi,
 • Proje Pazarı ve Yarışması
 • Sektörel Toplantılar yapılması,
 • Kontratlı Proje Oluşturma Hizmetleri
 • Uluslararası Ortaklıklar Oluşturma
 • Teknik-İdari Hizmetler
 • Firma ihtiyaçlarının tespit edilmesi, araştırmacıların, akademisyenlerin ve danışmanların bilgilendirilmesi,
 • Üniversitenin laboratuvar ve tasarım olanakları hakkında firma ve kurumlara bilgilendirme yapılması,