Proje Destek ve Geliştirme Modulü

 • Hibe ve desteklerle ilgili politika, prosedür, kural ve formüllerin analiz edilmesi, yorumlanması ve belirlenip standartlar haline getirilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası proje çağırılarının duyurulması
 • Projelerin oluşturulması ve başvuruların yapılması,
 • Proje dosyalarının oluşturulması ve arşivlenmesi,
 • Projelerin yürütülmesi ve izlenmesi,
 • Projelerde görev alacak bireysel araştırmacılar, gruplar, bölümler, fakülteler, merkezler ve enstitülerle araştırma ve danışmanlık tekliflerinin hazırlanmasının koordine edilmesi, (gerektiğinde konsorsiyum oluşturma),
 • Araştırma ve danışmanlık tekliflerinin hazırlanması,
 • Proje sözleşmeleri ile ilgili üniversitenin hukuk bölümü ile koordineli çalışmak ve sözleşmeleri yapmak.
 • Üniversitenin taahhüt altına girdiği sözleşmelerin yönetimini yapmak,
 • Bütçe ve kaynak yönetimini (satın alma, personel, burslar, hizmet alımları, v.s) finansör kurum kurallarına göre yapmak,
 • Raporlama, denetimler ve revizyon çalışmaları yapmak,