Hakkımızda

 

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), nitelikli sağlık personeli yetiştirerek ülkemizin sağlık sektörüne katkıda bulunmak, sağlık alanında bilimsel çalışmalar yapmak, sağlık teknolojisi ve ilaç üretimine katkıda bulunmak amacıyla, ‘sağlık temalı’ bir Üniversite olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden ayrılarak kurulmuştur. Bu kuruluş sonrası, AFSÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’nin kuruluş çalışmaları 2018 yılı içerisinde başlamış ve 8 Mayıs 2019 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu’ndan izin alınmıştır. İzin ardından, 02 Ağustos 2019 tarihinde “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.” unvanıyla Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’na tescil edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.

AFSÜ-TTO’nun temel amacı, Afyonkarahisar ve bölgesinde yerli ilaç üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, medikal cihaz teknolojileri ve sağlık termal turizmi konusunda araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmaktır. Ek olarak, bağlı olduğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin teknoloji transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

AFSÜ-TTO’nun misyonu, üniversite sanayi işbirliğini, proaktif bir yaklaşımla ve sonuç odaklı faaliyetlerle birebir hizmet sunarak hayata geçirmektir. Vizyonu ise, Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında önümüzdeki 5 yılsonunda;

  • Ulusal ve ulusalararası tanınırlığı olan ürünlerin ticarileşmesini sağlamak
  • Paydaşlarımız ile etkili iletişim kurmuş, kurumsallaşmasını tamamlamış, sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaktır.

AFSU-TTO A.Ş., yukarıdaki amaç, misyon ve vizyon kapsamında ilk faaliyetini 19-20 Eylül 2019 tarihlerinde ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı’ düzenleyerek gerçekleştirmiştir. Afyonkarahisar’da gerçekleşen Çalıştay’ın amacı, şirketin amacı doğrultusunda bölgenin doğal aromatik bitki zenginliğinin nihai olarak sağlık sektörüne kazandırılması için imkan ve modellerin araştırılması olarak belirlenmiştir. Çalıştay’da ulaşılan sonucun önümüzdeki faaliyet dönemleri için ülke, bölge, Üniversite ve araştırmacılara rehber olacağını umuyoruz.