Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Modülü

  • Patent ön araştırmalarının yapılması,
  • Kurumsal Fikri Sinai Mülkiyet Hakları politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi,
  • Buluş Bildirimi takibinin yapılması,
  • Buluş Patentlenebilirlik çalışmalarının yapılması,
  • Buluşların ticari potansiyelinin araştırılması ve belirlenmesi,
  • FSMH Başvuru Süreçlerinin yapılması ve takip edilmesi,
  • FSMH Veri Tabanı Oluşturulması
  • Patentlerin Bakımı
  • Patentlerin Ticari Değerinin Belirlenmesi
  • Ticarileştirme Faaliyetlerinin yürütülmesi