BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

                                                                                                                                                           

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.

HEDEFLER

İthal ara mal ve mamullerin yurt içinde geliştirilip üretilebilmesi için arz ve talep buluşmasını temin eden, başarı ve hedef odaklı bir üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu oluşturmak ve yapılandırlacak etkin bir teşvik mekanizması ile bu süreci hızlandırmak

 

Cari açığa etkisi yüksek olan ara mamüllerin ve teknolojsi ve katma değeri belirli bir seviyenin üzerinde olan sektör, ürün ve mamüllerin önceliklendirilmesi

Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilmesi

Talep ve ihtiyacın mümkün olabilecek seviyede eşleştirilmesi ve buluşturulması

Yetenek – yetkinlik gelişimine ve beraberinde kazanılan birikimin sektör ve ülke üretim ve üretim teknolojileri ekosistemine kazandırılmasına önem verilmesi

Ölçek ekonomisi yaratacak, geleceği olan, farklı sektörlere ve yurt dışına açılım imkanı sunabilecek sektör ve alanların belirlenmesi

Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek

Belirlenen odak alanlarda geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik mekanizmaları ile desteklemek

 

Sektör içi ve sektörler arası işbirliğinin teşvik edilerek disiplinler-arası yeni teknolojilerin gelişimi için gereken ortamı sağlamak

Gelecek potansiyeli yüksek olan kritik alanlarda gerekli teknoloji ve yetkinlik gelişimini sağlamak

Seçilen alanlarda global ölçekte oyuncular oluşturmak ve geliştirmek

 

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019

Skip to content