Belgeler

AFSÜ-TTO KAPSAMINDA FAYDA SAĞLANABİLECEK ULUSAL DESTEKLER

1. GİRİŞİMCİLİK

A) TÜBİTAK DESTEKLERİ

1512-Girişimcilik Aşamalı destek Programı

2238-Girişimcilik ve Yenikçilik Yarışmaları Programı

2239-Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğt. Ve Araş. Faaliyetlerini Destekleme Programı

1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılması Yönelik Destek Programı

B) KOSGEB DESTEKLERİ

Girişimcilik Destek Programı

Laboratuvar Hizmetleri

C) BİLİM,SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Teknogirişim Desteği

Verimlilik Proje Ödülleri

D) ZAFER KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Mali Destek Programları

2) İŞBİRLİĞİ

A) TÜBİTAK DESTEKLERİ

1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

B) KOSGEB DESTEKLERİ

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

C) BİLİM,SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

Kümelenme Destek Programı

D) ZAFER KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Mali Destek Programları

3. TİCARİLEŞTİRME

A) TÜBİTAK DESTEKLERİ

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

B) KOSGEB DESTEKLERİ

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

C) BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

D) ZAFER KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

4. KOBİ

A) TÜBİTAK DESTEKLERİ

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

B) KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİGEL Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

Genel Destek Programı

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

Kredi Faiz Desteği

Laboratuvar Hizmetleri

C) BİLİM,SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

D) ZAFER KALKINMA AJANSI

Mali Destek Programları

5. KAMU ve BÜYÜK ŞİRKETLER

A) TÜBİTAK DESTEKLERİ

1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

AB 7. Çerçeve Programı

1512 – Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projelerini Destekleme Programı

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı

1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılması Yönelik Destek Programı

1513 – Teknoloji transfer Ofisi Destekleme Programı

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

B) BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

 

Destekler Güncellenecektir.