Amaç ve Hedefler

Amaç 1. Afyonkarahisar ve bölgesinde yerli ilaç üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, medikal cihaz teknolojileri ve sağlık termal turizmi konusunda araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmaktır.

   1. Tıbbi ve aromatik bitki alanında araştırma proje sayısının her yıl %10 oranında arttırılması.

   2. Sağlıkta yapay zekâ alanında proje sayısının her yıl %10 oranında arttırılması.

   3. Akademik beceri, nitelikli etkin araştırma ve proje üretebilme kapasitesinin artırılması.

Amaç 2. Bağlı olduğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin teknoloji transfer ve bilginin ticarileşme potansiyelinin bölge, ülke ve dünya yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

    1. Her yıl sağlık alanında topluma yönelik gerçekleştirilen bilgilendirici faaliyetlerin sayısını %10 arttırmak.

    2 .Topluma sunulan sağlık hizmetinde kullanılan fiziksel hizmet alanlarının artırılması.

Amaç 3. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde buluşların hayata geçirilmesinin ve patent alma süreçlerinin takibinin yapılmasını sağlamaktır.

    1. Her yıl 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında hak sahipliği kısmen ya da tamamen yükseköğretim kurumuna ve/veya kuruluşuna ait ulusal patent başvuru sayısını, bir önceki yıla kıyasla artırmak.

    2. Patent Cooperation Treaty (PCT) kapsamında hak sahipliği kısmen ya da tamamen yükseköğretim kurumuna ve/veya kuruluşa ait uluslararası patent başvuru sayısını, bir önceki yıla kıyasla artırmak.

 

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022

Skip to content