Sanayici

Sanayici/girişimcilere hizmetlerimiz;

Hibe ve destekleme programları hakkında bilgi alabilirsiniz

Projelerinizde danışmanlık yapabilecek akademisyen desteği alabilirsiniz

Fikri sınai haklar ve ticarileştirme hakkında destek alabilirsiniz

Proje ortağı bulmak için başvuru yapabilirsiniz

Ar-Ge merkezi kurumu ve sürdürülebilirliği süreçleri için danışmanlık hizmet alabilirsiniz.

Ulusal veya uluslararası (TÜBİTAK, ARDEB, TEYDEB, H2020, KOSGEB, Kalkınma Ajansı) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapabilirsiniz.

Üniversite ile işbirliği yapabilir, Akademisyen danışmanlarımızdan faydalanabilirsiniz

Proje yazma ve/veya yürütme desteği alabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019

Skip to content