Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ (Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Adem ASLAN  (Yönetim Kurulu Başkan Yard.)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBAZ  (Yönetim Kurulu Başkan Yard.)

Prof. Dr. Sefa ÇELİK 

Prof. Dr. Necip BECİT

Doç. Dr. Tolga ERTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Emin İBİLİ